R- PENTUE /LITTER:

ISÄ / FATHER: CROWLEY MUSTANG "Mortti"

silmät/eyes: ei perinnöllisiä sairauksia /CLEAR

sydän/heart: ei sivuääniä / CLEAR

polvet/ patellas: 0/0

genetic ef, de&cc: TERVE / CLEAR

MRI: EI SCANNATTU NUOREN IÄN TAKIA MUTTA PERIYTYY KUVATUISTA TERVEISTÄ VANHEMMISTA /

NOT SCAN AT A YOUNG AGE BUT INHERITED FROM DESCRIBED HEALTHY PARENTS

näyttelyt/ shows: 2 X J SERTI, J CACIB, J ROP, 2 x SERTI, 2 X PU4, 1 x pu 3


EMÄ / MOTHER: SULOISEN LIIAN HYVÄ OLLAKSEEN TOTTA "Sara"

silmät/eyes: ei perinnöllisiä sairauksia / CLEAR

sydän/heart: ei sivuääniä / CLEAR

polvet/patellas: 0/0

genetic ef, de&cc: TERVE / CLEAR

MRI: 1b VM0

näyttelyt: EH / VG

PENTUEEN SUKUTAULU / LITTERS PEDIGREE:

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI11608/22&ReknoE=FI46036/19


S-PENTUE / LITTER:

ISÄ/FATHER: RANIINA´S JAMAICAN ROMEO " Randy"

silmät / eyes: ei perinnöllisiä sairauksia / CLEAR

sydän / heart: ei sivuääniä / CLEAR

polvet / patellas: 0/0

MRI: 0b

näyttelyt / shows: ERI, SA


EMÄ / MOTHER: SULOISEN MARIN HARTAASTIHALUTTU ILOIITA "Ruu"

silmät / eyes: ei perinnöllisiä sairauksia / CLEAR

sydän / heart: ei sivuääniä / CLEAR

polvet / patellas: 0/0

geenitestit / genetested: ef, de&cc: CLEAR


PENTUEEN SUKUTAULU / LITTER PEDIGREE:

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmSukutaulu.aspx?RekNoI=FI16174/18&ReknoE=FI58234/20

Kaikki jalostuskoiramme ovat aina tutkittuja ja terveitä vähintään sydämen, polvien ja silmien osalta sekä geenitestattuja cavaliereilla esiintyvien, peittyvästi periytyvien Curly Coat / Dry Eye & Episodic Falling -syndroomien varalta. Pyrin ottamaan jalostusvalinnoissani huomioon myös syringomyelia-asiat ja suosimaan mahdollisuuksien mukaan MRI-kuvattuja koiria ja suositeltuja yhdistelmiä tämän sairauden osalta. Jalostukseen käytetyillä koirilla on iloinen, avoin ja rohkea cavalierin luonne sekä vähintään riittävät tulokset näyttelyistä jalostusta ajatellen.

Suloisen pennut kasvatetaan rakkaudella ja vaalien pentujen terveyttä, näin ollen ovat tärkein asia elämässämme. Pentumme elävät ja kasvavat perheemme keskellä ollen keskipisteenä arjessamme. Pennut sosialistetaan (tapaavat aikuiset koiramme ja kissamme), opetetaan eri ruuille, käsittelyyn ja ulkoilemaan.

Pennut luovutetaan eläinlääkärin tarkastamina (josta kirjallinen selvitys), rekisteröityinä, sirutettuina ja useaan kertaan madotettuina. Pennuista tehdään kirjallinen paperi koiran kaupasta tai koiran sijoituksesta. Pennut saavat mukaansa kattavan pentupaketin, pentukansion ja kasvattajan tuen loppuelämäksi.

Pennun voi varata enen luovutusta jolloin ostaja maksaa varausmaksun. Pennut luovutetaan 8 viikkoisina.

All for breeding have always researched and healthy for at least the heart, knees and eyes, as well as gene-tested Cavalier occurring, recessive Curly Coat / Dry Eye & Episodic Falling Syndrome in case. I will try to take into account the selective breeding of syringomyelia issues and to promote the opportunities of the MRI as described in dogs and recommended combinations for this disease. Used for breeding dogs is a cheerful, open and courageous nature of the Cavaliers and at least adequate results shows breeding.

Cute puppies reared with love and election puppies health, therefore, are the most important thing in our lives. Our puppies live and grow in the middle of the family at the center of our daily lives. Puppies socialists (adults meet our dogs and cats), taught in various Caucasian courses gets, handling and outdoor activities.

Puppies will be examined by a veterinarian (with a written report), registered, microchipped and dewormed several times. The puppies are writing paper dog shop dog or investment. Puppies receive a 'comprehensive package puppy, puppy folder and educator on the rest of their lives.

The puppy can be booked Ene release when the buyer pays the reservation fee. Puppies will be 8 weeks old.